Justyna Olejnik

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym. W swojej pracy łączę różne podejścia psychoterapeutyczne, które wykorzystuje w zależności od tego z jakim zgłoszeniem pacjent przyjdzie.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie akredytowanym przez European Association for Psychotherapy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii, gdzie po jego ukończeniu uzyskałam dyplom. Swoją pracę poddaje superwizji certyfikowanym Superwizorom z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Posiadam wieloletnie doświadczanie w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i osobami doświadczającymi przemocy.

Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Aktualnie prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną oraz współpracuje z Fundacją Społecznie Bezpieczni w Gdańsku gdzie jako animator/asystent wspomagam osoby wychodzące z trudnych sytuacji życiowych.

Ukończyłam następujące szkolenia podnoszące moje kwalifikacje zawodowe:

Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie 2014-2017
Diagnoza Kliniczna DSM-5 PIPI Kraków 2014 r.
Metasystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych PIPI Kraków 2013 r.
Integratywna Systemowa Psychoterapia Depresji PIPI Kraków 2012 r.
Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa PIPI Kraków 2011 r.

Stale podnoszę swoje umiejętności i widzę, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach psychoterapeutycznych.

Kontakt: 698 851 997